UTBILDNINGSJAKTER- DIN START PÅ JÄGARLIVET!

Jaktskolan erbjuder i samarbete med flera stora fastigheter och på olika marker, ett varierat jaktutbud av utbildningsjakter, både fågeljakt och klövviltsjakt, med upplägg för den nyblivne såväl för den något mer erfarne jägaren. Dessa utbildningsjakter sker med syfte att ge den nye jägaren KUNSKAP, JAKTUPPLEVELSE och JAKTLYCKA. En bra bas att stå på inför sina framtida steg på jaktens bana.
Under dessa utbildningsjakter går vi igenom artkännedom, viltbiologi, jaktmetoder, eftersök och tillvaratagning. Genom detta får jägaren med sig kunskap för livet och erfarenhet att på egen hand jaga själv eller med jaktkamrater.


Exempel på utbildningsjakter som Jaktskolan själv genomför eller förmedlar:
- Smygjakt på rådjur, vildsvin, dovvilt, kronvilt & mufflonfår
- Vak-/Åteljakt på vildsvin
- Smyg-/vaktjakt på vildsvin i växande grödor (s.k. "Skyddsjakt")
- Sjöfågeljakt med vettar i skärgården
- Rådjursjakt med drivande hund
- Duvjakt med bulvaner
- Smyg-/Vakt- eller lockjakt på räv
- Älg-och björnjakt (i Nordvästra Jämtland)


Utbildningsjaktpaket- "Jägarens första jakter"

Ett paket med hela 5 jakttillfällen på våra vanligaste klövvilt, inkl. 1 rådjur, 1 vildsvin och 1 dovvilt. 

Under 5 jakttillfällen smyg-och vaktjagar vi rådjur, dovvilt, vildsvin samt även räv och grävling. Givetvis under professionell jaktledning och avslutar med tillvaratagningsutbildning av fällt vilt. 

Pris: 12.500 kr/personSmygjakt på klövvilt

Vildsvin, dovvilt, rådjur och mufflon. Från 1500kr. 

Drevjakt

Drevjakt på viltrika marker i Mälardalen. Från 3900 kr. 

Sjöfågeljakt med vettar

Vi jagar dykänder i Roslagens skärgård. Från 3800 kr. 

Dovhjortsjakt i hägn

Spännande och passande jaktform för nybörjaren! Från 3500kr. 

Rådjursjakt med hund

Klassisk rådjursjakt med drivande hund. Från 3500 kr. 

Lockjakt på räv

Lär dig locka räv! Från 1500 kr