JAKTSKOLANS UTBILDNINGSJAKTER OCH KURSER

I rullmenyn eller längst ner på sidan  finner du Jaktskolans utbud av nybörjarjakt och övriga kurser.

Mål & Syfte

Mål & syfte med Jaktskolans utbildningsjakter är att eleven under lugna, trygga och kontrollerade former ska ha chanser att få testa på sina allra första jakter. Kunskap och utbildning går som en röd tråd genom dessa jaktdagar. Fokus ligger på kunskap och inte antalet fällda vilt. Givetvis ingår alltid tillvaratagnings-utbildning. Vi erbjuder paket med ett flertal jakter, men såklart även enskilda jakttillfällen. Jakterna sker främst kring Mälardalen, men vi förmedlar även jakt i  Norrland. 

Jaktskolans utbildningsjakter 2024

Jaktskolans utbildningsjakter 2024.pdf